Vzdelávanie

pre budúcnosť

Budovanie digitálnych zručností pedagógov

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Čo vďaka projektu získate?

Prostredníctvom projektu pripravíme platformu určenú priamo učiteľom, ktorá im pomôže pripraviť naše deti na budúcnosť.
Platforma bude obsahovať:

21 ukázkových lekcí 21 ukážkových hodín
Průvodce „Vzdělávání pro budoucnost“ Sprievodca "Vzdelávanie pre budúcnosť"
Databáze digitálních nástrojů a lektorů Databáza digitálnych nástrojov a lektorov
Databáze otevřených vzdělávacích zdrojů Databáza otvorených vzdelávacích zdrojov

Lekcie pripravia učitelia - inovátori, ktorí dištančné vzdelávanie zvládli pomocou vlastných metód, individuálneho prístupu a kreativity. Lekcie budú pokrývať najširší možný rozsah digitálnych nástrojov, všetky vekové skupiny v základnom vzdelávaní, širokú škálu prístupov, vždy však so zachovaním rešpektu a netikety. V týchto lekciách učitelia ukážu, ako odovzdávať informácie na diaľku a zároveň rozvíjať vzťahy a kľúčové kompetencie.

Pravidlá, tipy a triky, ako vzdelávať deti pomocou digitálnych nástrojov, starať sa a budovať vzťahy, rešpektovať potreby detí, odrážať ich prednosti, rozvíjať ich kompetencie a kreativitu.

Aplikácie, programy a iné nástroje pre výuku, databáza lektorov digitálnych nástrojov.

Materiály ponúkané otvorene a slobodne pedagógom, študentom a samo študentom na použitie za účelom výučby, štúdia a výskumu. Musia byť dostupné a mať možnosť opakovaného použitia a spracovania. Slúžia na slobodné použitie vo vzdelávacích procesoch.

Na projekte sa podielajú

O projekte

Projekt financovaný z grantového programu EÚ Erasmus+ si kladie za cieľ pomôcť učiteľom základného vzdelávania nájsť cestu v novej realite vzdelávania, plne využívať výhody digitálnych nástrojov a používať ich na budovanie svojho vzťahu so žiakmi, rozvíjanie osobností svojich žiakov, ich vedomostí a mäkkých zručnosti.

Názov projektu:
Vzdelávanie pre budúcnosť - budovanie digitálnych zručností pedagógov

Číslo projektu:
2020-1-CZ01-KA226-SCH-094411

Elžbieta Chmiel
Projektová menedžerka

+420 773 276 400

chmiel@agamos.cz

logo Futuedu