Edukacja

dla przyszłości

Rozwijanie cyfrowych kompetencji nauczycieli

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Dlaczego warto śledzić nasze działania?

W ramach projektu stworzymy platformę edukacyjną dla nauczycielek i nauczycieli. Będzie ona zasobem różnorodnych pomysłów na to, jak rozwijać kompetencje przyszłości w szkole.
Co znajdzie się na platformie?

21 ukázkových lekcí 21 lekcji pokazowych
Průvodce „Vzdělávání pro budoucnost“ Poradnik „Edukacja dla przyszłości”
Databáze digitálních nástrojů a lektorů Baza narzędzi cyfrowych i lektorów tych narzędzi
Databáze otevřených vzdělávacích zdrojů Baza otwartych zasobów edukacyjnych

Nagrania zajęć przygotowane będą przez nauczycielki i nauczycieli, pełne pomysłów na to, jak w czasie edukacji zdalnej wykorzystywać narzędzia cyfrowe w różnych grupach wiekowych. Propozycje przedstawione na nagraniach są efektem własnych edukatorskich poszukiwań, wielokrotnie przetestowanych i modyfikowanych w zależności od potrzeb klasy oraz omawianych treści edukacyjnych. Zajęcia nastawione są na kreatywne włączanie technologii, nawiązywanie relacji, ale też uwrażliwianie na bezpieczeństwo w sieci oraz netykietę. Przygotowane lekcje są podpowiedzią, jak angażować dzieci w naukę zdalną i skutecznie przekazywać materiał, a przy tym dbać o dobrostan wszystkich uczestniczek i uczestników.

Znajdą się w nim najważniejsze informacje, wskazówki i rozwiązania na to, jak edukować dzieci z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz rozwijać ich kompetencje w różnych obszarach zainteresowań. Ważnym elementem publikacji będą części poświęcone budowaniu relacji, dobrostanowi, ale też odkrywaniu swoich talentów i pasji.

Aplikacje, programy i inne narzędzia szczególnie przydatne nauczycielkom i auczycielom i baza lektorów narzędzi cyfrowych.

Materiały udostępniane w sposób otwarty i bezpłatny nauczycielom, uczniom i studentom, wykorzystywane do nauczania, studiowania i adań. Powinne być ogólnodostępne i można z nich korzystać i ponownie używać darmowo.

Projekt współtworzą

O projekcie

Nagrania zajęć przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli dostarczą pomysłów na to, jak w czasie edukacji zdalnej wykorzystywać narzędzia cyfrowe w różnych grupach wiekowych. Propozycje przedstawione na nagraniach są efektem edukatorskich poszukiwań. Były wielokrotnie testowane i modyfikowane w zależności od potrzeb klasy oraz omawianych treści edukacyjnych. Zajęcia nastawione są na kreatywne włączanie technologii, nawiązywanie relacji, ale też uwrażliwianie na bezpieczeństwo w sieci oraz netykietę. Przygotowane lekcje są wskazówką, jak angażować dzieci w naukę zdalną i skutecznie przekazywać materiał, a przy tym dbać o dobrostan wszystkich uczniów i uczennic.

Nazwa projektu:
Edukacja dla przyszłości – budowanie umiejętności cyfrowych pedagogów

Numer projektu:
2020-1-CZ01-KA226-SCH-094411

Elžbieta Chmiel
Menedżerka projektu

+420 773 276 400

chmiel@agamos.cz

logo Futuedu