Vzdělávání

pro budoucnost

Budování digitálních dovedností pedagogů

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Co díky projektu získáte?

Prostřednictvím projektu připravíme platformu určenou přímo učitelům, která jim pomůže připravit naše děti na budoucnost.

21 ukázkových lekcí 21 ukázkových lekcí
Průvodce „Vzdělávání pro budoucnost“ Průvodce „Vzdělávání pro budoucnost“
Databáze digitálních nástrojů a lektorů Databáze digitálních nástrojů a lektorů
Databáze otevřených vzdělávacích zdrojů Databáze otevřených vzdělávacích zdrojů

Lekce připraví učitelé - inovátoři, kteří distanční vzdělávání zvládli pomocí vlastních metod, individuálního přístupu a kreativity. Lekce budou pokrývat nejširší možný rozsah digitálních nástrojů, všechny věkové skupiny v základním vzdělávání, širokou škálu přístupů, vždy však se zachováním respektu a netikety. V těchto lekcích učitelé ukážou, jak předávat informace na dálku a zároveň rozvíjet vztahy a klíčové kompetence.

Pravidla, tipy a triky, jak vzdělávat děti pomocí digitálních nástrojů, starat se a budovat vztahy, respektovat potřeby dětí, odrážet jejich přednosti, rozvíjet jejich kompetence a kreativitu.

Aplikace, programy a jiné nástroje pro výuku, databáze lektorů digitálních nástrojů.

Materiály, které jsou otevřeně a svobodně přístupné pedagogům, studentům a samostudentům k využití za účelem výuky, studia a výzkumu. Musí být dostupné, mít možnost opakovaného využití a zpracování. Slouží k volnému využití ve vzdělávacích procesech.

S realizací projektu nám pomáhají

O projektu

Projekt financovaný z grantového programu EU Erasmus+ si klade za cíl pomoci učitelům základního vzdělávání najít cestu v nové realitě vzdělávání, plně využívat výhod digitálních nástrojů a používat je k budování svého vztahu se žáky, rozvíjení osobnosti svých žáků, jejich znalostí a měkkých dovedností.

Název projektu:
Vzdělávání pro budoucnost - Budování digitálních dovedností pedagogů

Číslo projektu:
2020-1-CZ01-KA226-SCH-094411

Elžbieta Chmiel
Projektová manažerka

+420 773 276 400

chmiel@agamos.cz

logo Futuedu